Terug naar boven
Privacybeleid Chocolate Boulevard
IN OPBOUW

Uitleg
 

Dit privacybeleid is gebaseerd op artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming en bevat de rechten en verplichtingen van de onderneming met betrekking tot de externe partijen wier persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in het kader van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Model
 

Dit is het privacy- en cookiebeleid van ENTERPRISE, met maatschappelijke zetel in [………………………] en geregistreerd bij het CBE met nummer [………………………] (hierna "ENTERPRISE").

 

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door gebruik te maken van de website, toegankelijk via het volgende adres (URL) hierna: “de Website”); door contact met ons op te nemen via mail / telefoon, door u te abonneren op onze nieuwsbrief, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud en de verwerking zelf.

1.1. ENTERPRISE voldoet aan en voldoet verder aan dit privacybeleid aan de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. (Hierna "GDPR").

 

1.2. De datacontroller is ENTERPRISE.

 1. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt:

   

  - Categorie 1, [zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? oorsprong? zoektermen?];

  - Categorie 2: [uw profielnaam, wachtwoord e-mailadres, login en (eventueel) uw profielfoto];

  - Categorie 3: [door inschrijving op de nieuwsbrief: uw e-mailadres]

  - Categorie 4: [gegevens verkregen door het plaatsen van cookies: …….]

  - Categorie 5: [Adresgegevens bij het plaatsen van een bestelling];

   

   

  2.2. ENTERPRISE kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen:

   

  een. door cookies te plaatsen;

   

  b. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

   

   

  2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die persoonlijke gegevens verzamelen. De clausules over het gebruik van cookies zijn te vinden in artikel 9.

 1. Algemene doeleinden:

   

              ENTERPRISE gebruikt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden:

   

  - Categorie 1: [het onderhouden en verbeteren van de website en het maken van anonieme statistieken gebaseerd (de identiteit van bepaalde personen of bedrijven zal niet traceerbaar zijn) op het "legitieme belang" van ENTERPRISE om de service en website te verbeteren];

   

  - Categorie 2: [het beheren van uw account op de website en het gebruik van het forum op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u heeft aangevraagd, om u direct marketing-mailings te sturen, indien u daarom hebt gevraagd, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming];

   

  - Categorie 3: [het verzenden van direct marketing mailings, nieuwsbrieven, promoties, op basis van uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming];

   

  - Categorie 4: (doel van de cookies) [het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de dienst op basis van uitdrukkelijke voorafgaande toestemming];

   

  - Categorie 5: [de leverings- en factuurgegevens van de door u bestelde producten, gebaseerd op de levering van een dienst die u hebt aangevraagd].

   

  U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u moet begrijpen dat het leveren van bepaalde diensten niet mogelijk is in het geval u weigert ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. 

   

  3.2. Direct marketing:

   

  Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor directmarketingdoeleinden van u die uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft ("opt-in").

   

  Indien u uw toestemming heeft gegeven en u bent toegevoegd aan de direct mailinglijst van ENTERPRISE, kan ENTERPRISE uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingmateriaal te sturen, evenals ander materiaal met betrekking tot ENTERPRISE, haar producten en / of haar diensten. ENTERPRISE kan de door u verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om de documenten aan te passen.

   

  ENTERPRISE kan uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan haar partners voor directmarketingdoeleinden.

   

  Deze toestemming kan te allen tijde kosteloos en zonder motivering worden ingetrokken door op de afmeldknop te klikken onder elke promotionele e-mail.

   

   

  3.3. Overdracht aan derden:        

   

              In het geval van een volledige of gedeeltelijke reorganisatie of stopzetting van de activiteiten van ENTERPRISE, waarbij ENTERPRISE haar bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt, stopzet of in het geval dat ENTERPRISE failliet gaat, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden.

   

              ENTERPRISE zal, indien redelijkerwijs mogelijk, proberen u vooraf te informeren over het feit dat ENTERPRISE uw persoonsgegevens aan een derde persoon overdraagt, maar u moet zich ervan bewust zijn dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

   

              ENTERPRISE zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden, behalve in de situaties waarin dit beleid voorziet of tenzij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

   

  3.4. Wettelijke vereisten:

   

              In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat ENTERPRISE verplicht is om uw persoonsgegevens over te dragen na een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en / of voorschriften. ENTERPRISE zal, indien redelijkerwijs mogelijk, proberen u hierover vooraf te informeren, tenzij het onthullen van deze informatie onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

 1. We zullen uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken gedurende de periode die nodig is, afhankelijk van de

  doeleinden van de verwerking en afhankelijk van de contractuele relatie tussen u

  en ENTERPRISE.

   

  [Geef hier de duur aan van de verschillende persoonsgegevens die u heeft verwerkt, bijv. "Als u 5 jaar geen bestelling plaatst, zullen wij uw klantprofiel verwijderen"]

 1. Toegangsrecht en recht om een kopie te verkrijgen.

   

              U heeft het recht om op elk moment vrij toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ENTERPRISE.

   

  5.2. Recht om te corrigeren, te verwijderen en te beperken:

   

              Je hebt de keuze om je persoonsgegevens te delen met ENTERPRISE. Je hebt ook het recht om ENTERPRISE te verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of aan te vullen. U erkent dat een weigering om gegevens te delen of een verzoek om deze gegevens te verwijderen de levering van bepaalde diensten en / of producten onmogelijk zal maken.

             

              Ook kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

   

  5.3. Recht op bezwaar:

   

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft.   

   

  Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke redenering gevraagd.

   

  5.4. Recht op gratis gegevensoverdracht:

   

              U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens, die door ENTERPRISE worden verwerkt in een gestructureerde, gebruikelijke vorm, leesbaar voor machines, te verkrijgen en / of om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

   

  5.5. Recht om toestemming in te trekken

   

              Wanneer de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

   

  5.6. Uitoefening van rechten:

   

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij via e-mail [……………….] Naar of per post naar […………………………………… ..] of via de link 'Contact' op de website, met vermelding van uw ID. 

   


   

  5.7. Geautomatiseerde beslissingen en profilering:

                          

              De verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat geen profilering en u zult ook niet worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

   

  5.8. Recht om klacht in te dienen:

   

              U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2274 48 00, Fax +32 (0) 2274 48 35, e-mail: contact @ apd -gba.be.

   

  Dit laat een bepaling voor de burgerlijke rechter onverlet.

   

  Als u schade heeft geleden door de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een schadeclaim indienen.

 1. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die zowel op technisch als op organisatorisch niveau geschikt zijn om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, ongeoorloofde toegang of het per ongeluk melden van persoonsgegevens aan een derde te voorkomen, aangezien evenals de niet-geautoriseerde verwerking van deze gegevens.      

   

  6.2. ENTERPRISE is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.   

   

  6.3. U dient te allen tijde te voldoen aan veiligheidsnormen, bijvoorbeeld door alle niet-geautoriseerde toegang tot uw login en toegangscode te vermijden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid.

 1. 7.1. Om uw persoonsgegevens te verwerken bieden wij onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens.

   

  7.2. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen op te leggen aan onze werknemers die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 1. Wat is een cookie?

   

  Een "cookie" is een klein tekstbestand dat door de server van ENTERPRISE wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze manier kunnen we uw voorkeuren onthouden bij een bezoek aan onze website. De informatie die via deze cookies is opgeslagen, kan alleen worden gelezen door ENTERPRISE en alleen voor de duur van uw bezoek aan de website.

   

   

  8.2. Waarom gebruiken we cookies?

   

  Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren te onderscheiden van die van de andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en in de tussentijd onze website te optimaliseren.

  Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich op bepaalde delen van de Europese Unie richten verplicht om uw toestemming te vragen om cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of mobiele apparaten te gebruiken of op te slaan. Dit cookiebeleid informeert u duidelijk en volledig over de cookies die we gebruiken en hun doel.

   


   

  8.3. Soort cookies:

   

  Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun nakomelingen, functie en duurzaamheid.

   

  De website gebruikt alleen de volgende cookies:

   

  Functionele cookies

   

  Naam
  Domein
  Doel
  Geldigheid
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

  Niet-functionele cookies

   

  Naam
  Domein
  Inhoud en doel
  Geldigheid
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Voor cookies die door derden zijn geplaatst (Google Analytics) verwijzen wij u vriendelijk naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites hebben uiteengezet. Pas op, we hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

   


   

  8.4. Jouw toestemming:

   

  Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren. Voor elke categorie kunt u cookies toestaan of weigeren. U kunt op elk moment de cookie-instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onder onze website en zo uw toestemming intrekken.

   

  U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen te activeren waarmee u de cookies kunt weigeren. Het weigeren van deze cookies kan ertoe leiden dat u bepaalde functionaliteiten op de website niet kunt gebruiken.

   

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op met ENTERPRISE per mail (…) of per post op (Adres ENTERPRISE) of door gebruik te maken van de knop “Contact opnemen” op de website.

   

  Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link: http://www.allaboutcookies.org/

  Meer informatie over online gedragsreclame en online privacy is te vinden via de volgende link: http://www.youronlinechoices.eu/